استفاده 20 هزار شهروند از خدمات پیامک رایگان کسر شارژ پلاک خودرو.

استفاده 20 هزار شهروند از خدمات پیامک رایگان کسر شارژ پلاک خودرو

مدیرعامل شرکت الیت از فعال سازی پیامک رایگان کسر شارژ پلاک خودرو توسط 20 هزار شهروند در مشهد خبر داد.

هشتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک.

هشتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک

شرکت ترافیک هوشمند الیت اقدام به ارائه خدمات، ویژه مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان از غرفه این شرکت مینماید.