استفاده از پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای شهر مشهد، منوط به تسویه بدهی به الیت است.

استفاده از پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای شهر مشهد، منوط به تسویه بدهی به الیت است

استفاده از پارکینگ‌های غیرحاشیه‌ای شهر مشهد، منوط به تسویه بدهی به الیت است

حذف تبادلات مالی پارکبانان و شهروندان از حاشیه خیابان.

حذف تبادلات مالی پارکبانان و شهروندان از حاشیه خیابان

حذف تبادلات مالی پارکبانان و شهروندان از حاشیه خیابان

معضل ترافیک شهری با نگاه به صندوق‌های رای حل نمی‌شود!.

معضل ترافیک شهری با نگاه به صندوق‌های رای حل نمی‌شود!

گفتگوی تفصیلی مدیر عامل شرکت الیت با خبرگزاری فارس