تماس با ما

دفتر مرکزی امورمشترکین: مشهد، خیابان شهید اندرزگو، پارکینگ طبقاتی خسروی، طبقه ششم(ساعت مراجعه: 7 الی 14) تلفن : 20 - 32283218
کد پستی: 9135693639
دفتر شماره یک امورمشترکین: ایستگاه قطار شهری طالقانی (ساعت مراجعه:7 الی 17) تلفن: 38479910
دفتر شماره دو امورمشترکین: ایستگاه قطار شهری پارک ملت (ساعت مراجعه:7 الی 14) تلفن: 36016626
دفتر شماره سه امورمشترکین: ایستگاه قطار شهری امام خمینی (ساعت مراجعه:7 الی 14) تلفن: 38580647
دفتر شماره چهار امورمشترکین: پارکینگ بیمارستان امام رضا (ع) (ساعت مراجعه:7 الی 14) تلفن: 38555791
بلوار فاطمیه ، روبروی سه راه فرهنگ، پلاک 90 تلفن: 38201794 و 95
با کلیک روی آدرس ها، از مختصات آنها روی نقشه مطلع شویدبازگشت