لیست پارکینگ های شهرها

لیست پارکینگ ها

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
1 پارکینگ رضا منطقه ثامن 125 28 خیابان امام رضا (ع) - میدان بیت المقدس
2 پارکینگ 17شهریور(2) منطقه ثامن 21 21 انتهای بازار رضا
3 پارکینگ نواب 2 منطقه ثامن 50 40 خیابان نواب صفوی 9
4 پارکینگ طبرسی 1 منطقه ثامن 80 80 طبرسی 1
5 پارکینگ شیرازی منطقه ثامن 120 120 شیرازی 4
6 پارکینگ طبرسی 2 منطقه ثامن 50 50 طبرسی یک
7 پارکینگ پردیس منطقه 1 37 18 میدان سعدی
8 پارکینگ کلاهدوز منطقه 1 68 21 خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان کلاهدوز
9 پارکینگ مکانیزه سناباد منطقه 1 16 16 خیابان سناباد مقابل بانک خون
10 پارکینگ مکانیزه پیام منطقه 1 24 21 خیابان پیام
11 پارکینگ دستغیب منطقه 1 70 41 حدفاصل دستغیب 33 و خیابان بیستون
12 پارکینگ مکانیزه شهید کریمی منطقه 2 32 27 تقاطع حرعاملی و بلوار کریمی
13 پارکینگ خاتم منطقه 2 32 0 بلوار قرنی -روبروی بیمارستان خاتم النبیا
14 پارکینگ راه آهن منطقه 3 200 101 میدان راه آهن
15 پارکینگ مفتح 1 منطقه 4 75 69 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
16 پارکینگ مفتح 2 منطقه 4 48 43 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
17 پارکینگ زیتون منطقه 4 1000 961 میدان مفتح، جنب بازار فردوسی
18 پارکینگ وحدت منطقه 5 120 85 میدان عدالت - بلوار وحدت - پارک وحدت
19 پارکینگ دانش شرقی منطقه 5 60 23 میدان 17 شهریور - خیابان دانش
20 پارکینگ عباسقلی خان منطقه 5 70 56 خيابان ١٧ شهريور
21 پارکینگ مکانیزه مصلی منطقه 6 12 8 مصلای 5-شهید صدوقی 10
22 پارکینگ مکانیزه 17شهریور منطقه 7 75 39 انتهای بازار رضا
23 پارکینگ مکانیزه دانش منطقه 7 30 28 دانش غربی - بین دانش 1 و 3
24 پارکینگ شهدا منطقه 8 210 0 میدان شهدا
25 پارکینگ خسروی منطقه 8 340 188 چهارراه خسروی - مقابل پمب بنزین
26 پارکینگ مدرس یک منطقه 8 115 0 بلوار مدرس، باجه یک
27 پارکینگ کوهسنگی منطقه 8 2000 1927 جنب پارک کوهسنگی
28 پارکینگ دارایی منطقه 8 56 2 سه راه دارایی
29 پارکینگ باغ ملی منطقه 8 85 4 خیابان امام خمینی - جنب باغ ملی
30 پارکینگ کوهسنگی انتظامات منطقه 8 140 99 جنب پارک کوهسنگی
31 پارکینگ دانش غربی 1 منطقه 8 60 60 خیابان دانش غربی
32 پارکینگ مدرس سه منطقه 8 70 0 بلوار مدرس، باجه سه
33 پارکینگ مدرس چهار منطقه 8 134 0 بلوار مدرس، باجه چهار
34 پارکینگ مدرس شش منطقه 8 110 3 بلوار مدرس، باجه شش
35 پارکینگ دانش غربی 2 منطقه 8 51 32 خیابان دانش
36 پارکینگ سعدی منطقه 8 33 14 کوچه سعدی 10
37 پارکینگ شاهین فر منطقه 8 36 0 کوچه شاهین فر
38 پارکینگ هاشمی نژاد منطقه 8 300 180 خیابان هاشمی نژاد 3
39 پارکینگ مکانیزه امام رضا منطقه 8 80 0 خیابان دانش غربی
40 پارکینگ جنت منطقه 8 230 57 خیابان مدرس
41 پارکینگ مکانیزه سجادی منطقه 8 45 36 میدان شهدا - سجادی4
42 پارکینگ بوستان بهار منطقه 8 100 100 خواجه ربیع7
43 پارکینگ بیمارستان امام رضا (ع) منطقه 8 1070 575 حدفاصل چهارراه دکترا و میدان اماما رضا (ع)
44 پارکینگ مدرس پنج منطقه 8 52 0 بلوار مدرس
45 پارکینگ وکیل آباد منطقه 9 900 900 ویلاشهر، امام رضا 4
46 پارکینگ وکیل آباد درب شرقی منطقه 9 170 125 انتهاوکیل آباد جنب باغ وحش
47 پارکینگ وکیل آباد-آتشنشانی منطقه 9 200 200 ویلاشهر، امام رضا 4
48 پارکینگ ملت شرقی منطقه 11 445 253 ضلع شرقی پارک ملت
49 پارکینگ ملت جنوبی منطقه 11 74 0 ضلع جنوبی پارک ملت
50 پارکینگ مکانیزه معلم منطقه 11 24 24 خیابان معلم یک
51 پارکینگ مکانیزه امامت منطقه 11 40 39 چهارراه آزادشهر
52 پارکینگ دانشجو منطقه 11 60 60 ابندای دانشجو

Services

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
بازگشت