لیست پارکینگ های شهرها

لیست پارکینگ ها

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
1 پارکینگ 17شهریور(2) منطقه ثامن 21 21 انتهای بازار رضا
2 پارکینگ طبرسی 1 منطقه ثامن 80 80 طبرسی 1
3 پارکینگ شیرازی منطقه ثامن 120 120 شیرازی 4
4 پارکینگ طبرسی 2 منطقه ثامن 50 50 طبرسی یک
5 پارکینگ پردیس منطقه 1 37 36 میدان سعدی
6 پارکینگ کلاهدوز منطقه 1 68 57 خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان کلاهدوز
7 پارکینگ مکانیزه سناباد منطقه 1 16 16 خیابان سناباد مقابل بانک خون
8 پارکینگ مکانیزه پیام منطقه 1 24 24 خیابان پیام
9 پارکینگ دستغیب منطقه 1 70 63 حدفاصل دستغیب 33 و خیابان بیستون
10 پارکینگ مکانیزه شهید کریمی منطقه 2 32 27 تقاطع حرعاملی و بلوار کریمی
11 پارکینگ خاتم منطقه 2 32 16 بلوار قرنی -روبروی بیمارستان خاتم النبیا
12 پارکینگ راه آهن منطقه 3 200 114 میدان راه آهن
13 پارکینگ مفتح 1 منطقه 4 75 75 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
14 پارکینگ مفتح 2 منطقه 4 48 41 خیابان مفتح، مقابل بازار فردوسی
15 پارکینگ زیتون منطقه 4 1000 598 میدان مفتح، جنب بازار فردوسی
16 پارکینگ وحدت منطقه 5 120 93 میدان عدالت - بلوار وحدت - پارک وحدت
17 پارکینگ دانش شرقی منطقه 5 60 53 میدان 17 شهریور - خیابان دانش
18 پارکینگ عباسقلی خان منطقه 5 70 57 خيابان ١٧ شهريور
19 پارکینگ مکانیزه مصلی منطقه 6 12 12 مصلای 5-شهید صدوقی 10
20 پارکینگ مکانیزه 17شهریور منطقه 7 75 60 انتهای بازار رضا
21 پارکینگ مکانیزه دانش منطقه 7 30 28 دانش غربی - بین دانش 1 و 3
22 پارکینگ شهدا منطقه 8 210 169 میدان شهدا
23 پارکینگ خسروی منطقه 8 340 274 چهارراه خسروی - مقابل پمب بنزین
24 پارکینگ مدرس یک منطقه 8 115 88 بلوار مدرس، باجه یک
25 پارکینگ کوهسنگی منطقه 8 2000 1997 جنب پارک کوهسنگی
26 پارکینگ دارایی منطقه 8 56 46 سه راه دارایی
27 پارکینگ باغ ملی منطقه 8 85 80 خیابان امام خمینی - جنب باغ ملی
28 پارکینگ کوهسنگی انتظامات منطقه 8 140 140 جنب پارک کوهسنگی
29 پارکینگ دانش غربی 1 منطقه 8 60 60 خیابان دانش غربی
30 پارکینگ مدرس سه منطقه 8 70 69 بلوار مدرس، باجه سه
31 پارکینگ مدرس چهار منطقه 8 134 134 بلوار مدرس، باجه چهار
32 پارکینگ مدرس شش منطقه 8 110 110 بلوار مدرس، باجه شش
33 پارکینگ دانش غربی 2 منطقه 8 51 48 خیابان دانش
34 پارکینگ سعدی منطقه 8 33 7 کوچه سعدی 10
35 پارکینگ شاهین فر منطقه 8 36 28 کوچه شاهین فر
36 پارکینگ هاشمی نژاد منطقه 8 300 275 خیابان هاشمی نژاد 3
37 پارکینگ مکانیزه امام رضا منطقه 8 200 189 خیابان دانش غربی
38 پارکینگ جنت منطقه 8 230 229 خیابان مدرس
39 پارکینگ مکانیزه سجادی منطقه 8 45 43 میدان شهدا - سجادی4
40 پارکینگ بوستان بهار منطقه 8 100 100 خواجه ربیع7
41 پارکینگ بیمارستان امام رضا (ع) منطقه 8 1070 556 حدفاصل چهارراه دکترا و میدان اماما رضا (ع)
42 پارکینگ مدرس پنج منطقه 8 52 52 بلوار مدرس
43 پارکینگ وکیل آباد منطقه 9 900 900 ویلاشهر، امام رضا 4
44 پارکینگ وکیل آباد درب شرقی منطقه 9 170 170 انتهاوکیل آباد جنب باغ وحش
45 پارکینگ وکیل آباد-آتشنشانی منطقه 9 200 200 ویلاشهر، امام رضا 4
46 پارکینگ ملت شرقی منطقه 11 445 416 ضلع شرقی پارک ملت
47 پارکینگ ملت جنوبی منطقه 11 74 68 ضلع جنوبی پارک ملت
48 پارکینگ مکانیزه معلم منطقه 11 24 24 خیابان معلم یک
49 پارکینگ مکانیزه امامت منطقه 11 40 39 چهارراه آزادشهر
50 پارکینگ دانشجو منطقه 11 60 60 ابندای دانشجو

Services

# نام پارکینگ منطقه ظرفیت ظرفیت خالی آدرس
بازگشت