لیست تعرفه های شهرها

معابر مصوب پارک حاشیه ای شهر مشهد به استناد یکصد و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

معابر گروه (الف)

امام خميني ، احمدآباد ، استقلال ، 17شهریور ، طبرسي ، مطهري ، ملاصدرا ، امامت ، امام ‏رضا ، قرني ، خسروي ، دانشگاه، گلستان، ملک الشعرا بهار ، ابن سينا ، مدرس ، خرمشهر ، دانش ، چمران، سجاد، صاحب الزمان، قائم، اندرزگو ، اماميه ، معلم ، حافظ، وكيل‏ آباد، فدائيان اسلام ، كشوري ، عبدالمطلب ، سناباد ، آبکوه ، هاشميه ، ابوطالب ، مصلي ، آیت ا... عبادي، خيام ، جمهوري ‏اسلامي ، فلسطين ، دستغيب ، پيروزي ، كوهسنگي ، یاسمن ، یوسفي ، بهارستان ، هاشمي نژاد، سعدي ، راهنمایي ، كلاهدوز ، بزرگمهر ، ملاصدرا ، عنصري، اندیشه ، پرستار ، پيام ، جنت‏ غربي، صبوري ، خالد اسلامبولي ، سليمان خاطر ، عارف ، كوچه دخانيات ، محتشمي ، آخوند خراساني ، انقلاب اسلامي ، همت ، صادقي ، فردوسي ، بهزاد ، گلستان غربي ، ثبت ، سنایي ، ملاصدرا ، ابوذرغفاري ، دادگر ، عدالت ، پاسداران ، رستمي ، رضا ، پاستور ، مفتح ، بعثت ، آزادي ، حرعاملي ، فرامرزعباسي ، گاز، كاشاني ، استکي ، ارشاد

معابر گروه (ب)

ایثار ، بهشت ، آیت الله سعيدي ، جانباز ، شيخ صدوق ، حجاب ، سي و پنج متري شهرك لشکر ، جهاد ، شاهد ، دانشجو، وحيد ، آموزگار ، بعثت

معابر گروه (ج)

چمن ، شيرودي ، ادیب نيشابوري ، رازي ، سرهنگ تولائي ، شریعتي ، فلسطين ، فکوري ، كوهسنگي 22 ، رستگاري، سلمان‏ فارسي، هدایت مطهري ، سيد رضي ، صياد شيرازي ، ابوریحان ، جامي

تعرفه معابر حاشیه ای تحت پوشش شرکت ترافیک هوشمند الیت

معابر الف

معابر ب

معابر ج

ساعت

زمان (دقیقه)

تعرفه (ريال)

ساعت

زمان (دقیقه)

تعرفه (ريال)

ساعت

زمان (دقیقه)

تعرفه (ريال)

6,000

5,000

4,000

1

30

0

1

30

0

1

30

0

60

12,000

60

10,000

60

8,000

2

90

18,000

2

90

15,000

2

90

12,000

120

24,000

120

20,000

120

16,000

3

150

30,000

3

150

25,000

3

150

20,000

180

36,000

180

30,000

180

24,000

4

210

42,000

4

210

35,000

4

210

28,000

240

48,000

240

40,000

240

32,000

5

270

54,000

5

270

45,000

5

270

36,000

300

60,000

300

50,000

300

40,000

6

330

66,000

6

330

55,000

6

330

44,000

360

72,000

360

60,000

360

48,000

7

390

78,000

7

390

65,000

7

390

52,000

420

84,000

420

70,000

420

56,000

8

450

90,000

8

450

75,000

8

450

60,000

480

96,000

480

80,000

480

64,000

9

510

102,000

9

510

85,000

9

510

68,000

540

108,000

540

90,000

540

72,000

10

570

114,000

10

570

95,000

10

570

76,000

600

120,000

600

100,000

600

80,000

11

630

126,000

11

630

105,000

11

630

84,000

660

132,000

660

110,000

660

88,000

12

690

138,000

12

690

115,000

12

690

92,000

720

144,000

720

120,000

720

96,000

13

750

150,000

13

750

125,000

13

750

100,000

780

156,000

780

130,000

780

104,000

14

810

162,000

14

810

135,000

14

810

108,000

840

168,000

840

140,000

840

112,000

تعرفه پارکینگ های غیر حاشیه ای تحت پوشش شرکت ترافیک هوشمند الیت

ردیف

نوع پارکینگ (ویژه سواری)

ورود به 15 دقیق اول، دوم، سوم و چهارم به ازای هر 15 دقیقه (ريال)

ورود به 15 دقیقه پنجم به بعد به ازای هر 15 دقیقه (ريال)

توقف 24 ساعته (شبانه روزی)

1

پارکینگ های مسقف طبقاتی و غیرطبقاتی

2,500

1,500

64,000

2

پارکینگ های دارای پوشش موقت

2,000

1,000

44,000

3

پارکینگ های روباز و محصور

1,875

875

39,000

تبصره: پس از گذشت ده ساعت توقف در هر روز در پارکینگ ، شبانه روزی محسوب می شود.

معابر مصوب پارک حاشیه ای شهر همدان

معابر گروه (الف)

خیابان شریعتی ، خیابان باباطاهر ، خیابان تختی ، خیابان شهدا ، خیابان بوعلی سینا ، خیابان پاستور ، خیابان عرف قزوینی ، بلوار خواجه رشید ، بلوار مدنی ، خیابان جهاد (جهان نما) ، خیابان‏های دور آرامگاه باباطاهر ، خیابان مهدیه، خیابان میرزاده عشقی ، خیابان بین النهرین ، بلوار زینبیه ، بلوار علویان، بلوار آیت الله کاشانی

معابر گروه (ب)

بلوار نظربیگ ، خیابان 17 شهریور ، کندروی بلوار شهید فهمیده (سمت پارک مردم) ، خیابان پرستار (MRI) ، خیابان اراک ، خیابان هنرستان

محله ای

خیابان ذوالریاستین ، محوطه گنج نامه ، محوطه سرپل یخچال ، محوطه پشت هتل مرمر ، کوچه اجاقی (خ پاستور) ، کوچه اقبالی (بلوار مدنی) ، پشت مسجد میرزا تقی ، بازار کدوفروش ها (روبه روی سر گذر)

تعرفه معابر حاشیه ای تحت پوشش شرکت ترافیک هوشمند الیت

معابر الف

معابر ب

محله ای

ساعت

زمان (دقیقه)

تعرفه (ريال)

ساعت

زمان (دقیقه)

تعرفه (ريال)

ساعت

زمان (دقیقه)

تعرفه (ريال)

1

30

0

1

30

0

1

30

11,000

60

11,000

60

5,500

60

11,000

2

90

17,000

2

90

8,500

2

90

16,500

120

23,000

120

11,500

120

22,000

3

150

29,000

3

150

14,500

3

150

27,500

180

35,000

180

17,500

180

33,000

4

210

47,500

4

210

23,500

4

210

38,500

240

60,000

240

29,500

240

44,000

5

270

72,500

5

270

35,500

5

270

49,500

300

85,000

300

41,500

300

55,000

6

330

97,500

6

330

47,500

6

330

60,500

360

110,000

360

53,500

360

66,000

7

390

122,500

7

390

59,500

7

390

71,500

420

135,000

420

65,500

420

77,000

8

450

147,500

8

450

71,500

8

450

82,500

480

160,000

480

77,500

480

88,000

9

510

172,500

9

510

83,500

9

510

93,500

540

185,000

540

89,500

540

99,000

10

570

197,500

10

570

95,500

10

570

104,500

600

210,000

600

101,500

600

110,000

11

630

222,500

11

630

107,500

11

630

115,500

660

235,000

660

113,500

660

121,000

12

690

247,500

12

690

119,500

12

690

126,500

720

260,000

720

125,500

720

132,000

13

750

272,500

13

750

131,500

13

750

137,500

780

285,000

780

137,500

780

143,000

14

810

297,500

14

810

143,500

14

810

148,500

840

310,000

840

149,500

840

154,000

معابر مصوب پارک حاشیه ای شهر قزوین

معابر گروه (الف)

خیابان های: امام خمینی (ره)، عبید زاکانی، شهدا، پیغمبریه، مولوی، فلسطین، بوعلی، نادری، خیام، فردوسی، شهرداری، طالقانی، عدل، سعدی (حدفاصل بازار تا چهارراه نظام وفا)

معابر گروه (ب)

خیابان های: سعدی (حد فاصل چهارراه نظام وفا تا چهارراه بنیاد شهید) ، شهید بابایی، مدرس، پادگان، تهران قدیم، و حیدری، بلوار آیت الله خامنه ای

 

تعرفه معابر حاشیه ای تحت پوشش شرکت ترافیک هوشمند الیت

معابر الف (8000 ریال)

معابر ب (5000 ریال)

ساعت

زمان (دقیقه)

تعرفه (ریال)

ساعت

زمان (دقیقه)

تعرفه (ریال)

1

30

0

1

30

0

60

16,000

60

10,000

2

90

24,000

2

90

15,000

120

32,000

120

20,000

3

150

40,000

3

150

25,000

180

48,000

180

30,000

4

210

56,000

4

210

35,000

240

64,000

240

40,000

5

270

72,000

5

270

45,000

300

80,000

300

50,000

6

330

88,000

6

330

55,000

360

96,000

360

60,000

7

390

104,000

7

390

65,000

420

112,000

420

70,000

8

450

120,000

8

450

75,000

480

128,000

480

80,000

9

510

136,000

9

510

85,000

540

144,000

540

90,000

10

570

152,000

10

570

95,000

600

160,000

600

100,000

11

630

168,000

11

630

105,000

660

176,000

660

110,000

12

690

184,000

12

690

115,000

720

192,000

720

120,000

13

750

200,000

13

750

125,000

780

208,000

780

130,000

14

810

216,000

14

810

135,000

840

224,000

840

140,000

 

 

 

بازگشت